“ผู้นำชีอะฮ์”ไนจีเรียส่งสาส์นจากเรือนจำ

438

islamtimes – เหลือเวลาอีกหนึ่งวันที่ผู้นำแห่งขบวนการอิสลามไนจีเรียจะถูกปล่อยตัวเป็นอิสระ และท่านก็ได้เขียนจดหมายสำคัญจากเรือนจำ

แหล่งข่าวระบุว่า ผู้นำชีอะฮ์ไนจีเรียได้เขียนสาส์นสำคัญ

ในการนี้ เชคซักซะกีย์ ได้เขียนจดหมายซึ่งในสาส์นดังกล่าวมีความว่า หากเราได้รับการปล่อยตัว ถือเป็นสิ่งที่ดี และหากไม่ได้รับการปล่อยตัว ก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน….. เราไม่มีความหวาดกังวลใดๆทั้งสิ้น เพราะอัลลอฮ์(ซบ)ทรงประทานความดีงามให้กับเราในทุกๆสภาวะและสถานการณ์

ในวันพรุ่งนี้จะถึงกำหนดที่ต้องปล่อยตัวเชคชักชะกีย์ตามคำสั่งของศาลสูงสุดไนจีเรีย แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ไม่มีสัญญาณใดๆจากหน่วยงานความมั่นคงไนจีเรียที่บ่งชี้ว่าจะทำการปล่อยตัวเชคซักซะกีย์และภรรยา

ตามคำสั่งของศาลสูงสุดไนจีเรียระบุเมื่อ 45 วันที่ผ่านมาโดยมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเชคซักซะกีย์ภายในระยะเวลา 45 วันถัดจากนั้น