“ผู้นำชีอะฮ์”ไนจีเรียส่งสาส์นจากเรือนจำ

151

islamtimes  – เหลือเวลาอีกหนึ่งวันที่ผู้นำแห่งขบวนการอิสลามไนจีเรียจะถูกปล่อยตัวเป็นอิสระ และท่านก็ได้เขียนจดหมายสำคัญจากเรือนจำ

แหล่งข่าวระบุว่า ผู้นำชีอะฮ์ไนจีเรียได้เขียนสาส์นสำคัญ

ในการนี้ เชคซักซะกีย์ ได้เขียนจดหมายซึ่งในสาส์นดังกล่าวมีความว่า หากเราได้รับการปล่อยตัว ถือเป็นสิ่งที่ดี  และหากไม่ได้รับการปล่อยตัว ก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน…..  เราไม่มีความหวาดกังวลใดๆทั้งสิ้น  เพราะอัลลอฮ์(ซบ)ทรงประทานความดีงามให้กับเราในทุกๆสภาวะและสถานการณ์  

ในวันพรุ่งนี้จะถึงกำหนดที่ต้องปล่อยตัวเชคชักชะกีย์ตามคำสั่งของศาลสูงสุดไนจีเรีย  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ไม่มีสัญญาณใดๆจากหน่วยงานความมั่นคงไนจีเรียที่บ่งชี้ว่าจะทำการปล่อยตัวเชคซักซะกีย์และภรรยา

ตามคำสั่งของศาลสูงสุดไนจีเรียระบุเมื่อ 45  วันที่ผ่านมาโดยมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเชคซักซะกีย์ภายในระยะเวลา 45  วันถัดจากนั้น