รายงานภาพ พิธีเปิดสถานทูตปาเลสไตน์ในนครวาติกัน

473

farsnews – “มะห์มูด อับบาส” ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ได้ทำการเปิดสถานทูตปาเลสไตน์ในนครวาติกัน

นับเป็นครั้งแรกที่สถานทูตปาเลสไตน์ถูกเปิดในนครวาติกัน โดยการเข้าร่วมของสมเด็จพระสันตะปาปาและประธานาธิบดีของปาเลสไตน์ในวันนี้ (เสาร์ที่ 14 มกราคม )

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2017 “มะห์มูด อับบาส” ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ ได้เริ่มต้นเดินทางไปยังอิตาลี วาติกันและฝรั่งเศส และในวันศุกร์ที่ 13 มกราคมได้พบกับนายกรัฐมนตรีของอิตาลี

ตามรายงานระบุว่า ในการประชุมระหว่างสมเด็จพระสันตะปาปากับมะห์มุด อับบาส จะมีการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับอันตรายของการย้ายสถานทูตสหรัฐอเมริกาจากเทลอาวีฟไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม มะห์มูด อับบาส จะเดินทางไปยังกรุงปารีส โดยในวันเดียวกันนี้จะมีการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับสันติภาพในตะวันออกกลาง ซึ่งถูกจัดขึ้นโดยไม่มีผู้แทนจากปาเลสไตน์และอิสราเอลเข้าร่วม

สถานทูตปาเลสไตน์๒

สถานทูตปาเลสไตน์ ๓

สถานทูตปาเลสไตน์ ๔