อาชูรอคือสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้กับ “ความอยุติธรรม”

380

เหตุการณ์แห่งวันอาชูรอและประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ ณ แผ่นดินกัรบาลามีสองมุมที่ควรแก่การศึกษาและทำความเข้าใจ มุมหนึ่งเป็นมุมสีขาว เป็นมุมของความสวยงามเป็นมิติแห่งแสงสว่างส่องทางนำ เป็นการฉายภาพของการเสียสละและการปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีและการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า ส่วนอีกมุมหนึ่งเป็นมุมสีดำ เป็นความมืดทางจิตวิญญาณของอีกฝ่ายหนึ่ง นั่นคือเป็นมุมมืดและมุมสีดำ เป็นการสำแดงออกถึงการเข่นฆ่าและการสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมที่มิอาจจะเปรียบกับเหตุการณ์ใดๆได้ ดังนั้นจงแสวงหาความขาว ในท่ามกลางความดำนั้น แล้วจะประจักษ์ถึงความงามแห่งการพลี และความงดงามของเสียสละ

ประวัติศาสตร์ที่เป็นมุมมืดและมุมสีดำ คือการเข่นฆ่าและการสังหารหมู่ลูกหลานศาสดา(ศ)อย่างโหดเหี้ยมที่มิอาจจะเปรียบกับเหตุการณ์ใดๆได้ และถ้าจะวิเคราะห์ผ่านประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้น จะพบว่าชั่วร้ายของฝ่ายตรงกันข้ามได้กระทำอย่างโหดเหี้ยม เกือบจะไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้กับความเลวร้ายนั้นว่าจะเกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้ เพราะเป็นมิติของการสังหารหมู่และการเข่นฆ่าอย่างโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ในเหตุการณ์กัรบาลา สะท้อนให้เห็นถึงโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่และเป็นความโศกเศร้าและปวดร้าวที่สุด เมื่อเรามองจากมิติดังกล่าว จะพบว่าในเหตุการณ์กัรบาลา เป็นการฆ่าผู้บริสุทธิ์ เป็นการสังหารเด็กหนุ่ม เป็นการฆ่าเด็กเล็กๆ เป็นการกักขัง และการปิดล้อมธารน้ำเพื่อให้เด็กและสตรีหิวกระหายอย่างรุนแรง จะเห็นภาพของสตรีและเด็กไร้เดียงสาถูกเฆี่ยนตี ได้นำเชลยขึ้นหลังอูฐที่ปราศจากอาน และอื่นๆ

แต่ทว่าเหตุการณ์แห่งวันอาชูรอมีแค่หน้าเดียวกระนั้นหรือ? และมีเพียงความโศกเศร้าอย่างเดียวหรือ? ไม่มีมิติอื่นใดๆแล้วใช่หรือไม่? เปล่าเลย เพราะแท้จริงประวัติศาสตร์มีสองด้าน และนอกจากด้านดำยังมีอีกด้านหนึ่งเป็นด้านสีขาว เป็นความงดงาม ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นวีรบุรุษของผู้ที่เสียสละและผู้สูญเสีย คือท่านอิมามฮุเซน(อ) และลูกหลานของท่านพร้อมกับเหล่าสาวกผู้กล้า

ประวัติศาสตร์ในมิตินี้ไม่ใช่ฉายภาพของการสูญเสียหรือของการนองเลือด แต่เป็นมิติของการเสียสละและการสร้างวีรกรรม เป็นความภาคภูมิและเกียรติยศ เป็นแสงส่องทางนำ เป็นการแสดงออกของความเป็นอารยะบุคคล และเป็นวิถีของคนกล้า เป็นการสำแดงยืนหยัดอยู่บนอุดมการณ์ของผู้นิยมในสัจจะธรรม และชี้ทางนำให้เห็นว่า ใครคือบุคคลต้นแบบ ดังคำดำรัสของศาสดา(ศ)ที่ว่า แท้จริงฮุเซน คือดวงประทีปแห่งทางนำ และนาวาแห่งความปลอดภัย

ขอบคุณข้อมูลจาก สาส์นจากฟากฟ้า