มาชาอัลลอฮ์ … หนุ่มเกาหลีใต้ที่เพิ่งเข้ารับอิสลามเดินเท้าซิยารัตฮะรัมท่านอิมามริฎอ(อ)

339

หนุ่มชาวเกาหลีใต้ที่เพิ่งเข้ารับอิสลาม ผู้มีความรักและความถวิลหายังท่านอิมาม(อ) ได้มุ่งหน้าเดินเท้านับสิบกิโลเมตรเพื่อไปซิยารัตฮะรัมท่านอิมามริฎอ(อ) ในเมืองมัชฮัด อิหร่าน

ฟาร์สนิวส์ รายงาน หนุ่มเกาหลีใต้เป็นนักเดินทางตัวคนเดียว บางคนถือว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยว บางคนที่เห็นใบหน้าเขาจะทักเขาว่าเป็นคนจีน แต่จะอย่างไรก็ตาม บนกระเป๋าเป้ของเขามีธงสีเขียวติดอยู่ด้านหลัง พร้อมกับเอ่ยพูดว่า เป้าหมายของผม คือสถานแห่งรักและศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณ นั้นคือ ฮะรัมท่านอิมามริฎอ(อ)…!

หนุ่มชาวเกาหลีใต้ที่เพิ่งเข้ารับอิสลาม ผู้ที่มีความรักและความถวิลหาท่านอิมาม(อ) ได้เดินเท้านับสิบกิโลเมตรเพื่อไปซิยารัตฮะรัมท่านอิมามริฎอ(อ) ในเมืองมัชฮัด อิหร่าน

หนุ่มเกาหลีใต้คนนี้เป็นนักกีฬา ซึ่งตลอดเส้นทางได้รับการต้อนรับจากชาวอิหร่านอย่างอบอุ่น

%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%91

%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%92

%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%93

%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%94

%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%95

ที่มา Farsnews