มิตรภาพไร้พรมแดน… ผู้นำศาสนาแห่งบูร์กินาฟาโซ เขียนจดหมายและส่งของขวัญถึงผู้นำสูงสุดอิหร่าน

397

ช่วงวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล) ตัวแทนฝ่ายการศึกษาของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้รับเชิญจากเชค อิมาม อบูบักร์ มัยกา ที่สอง ซึ่งเป็นผู้นำเผ่าติญานี(ตารีกัต)ในบูร์กินาฟาโซเข้าร่วมงานเมาลิดนบี ในเมือง รอฮิมะฮุลลอฮ์ บุร์กินาฟาโซ ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 17 วัน

การพบปะครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยอย่างฉันท์มิตร ตามธรรมเนียมปฏิบัติคณะตัวแทนจากสาธารณรัฐอิสลามได้มอบคัมภีร์อัลกุรอานหนึ่งเล่ม แผ่นภาพอายัตกุรซีย์ และแหวนอะกีกหนึ่งวงเป็นของขวัญที่ระลึกให้กับผู้นำศาสนาแห่งเผ่าตีญานีในบุร์กินาฟาโซ

เชค อิมาม อบูบักร์ มัยกา ที่สอง ซึ่งเป็นผู้นำเผ่าติญานีในบุร์กินาฟาโซ ได้ชี้ถึงความปราดเปรื่องของผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที่ได้ให้ความสำคัญต่อพี่น้องมุสลิมทั่วโลก โดยเฉพาะมุสลิมในแอฟริกา สร้างความปลื้มปีติยินดีต่อตัวเขา ประชาชนชาวมุสลิมในโบกินาฟาโซ โดยเฉพาะมุสลิมเผ่าตีญานีในภาคตะวันตกของบุร์กินาฟาโซ และกล่าวย้ำว่า ข้าพเจ้าวิงวอนขอดุอาอ์ให้กับอยาตุลลออ์ ซัยยิด อาลี คาเมเนอี และประชาชาติอิหร่านอยู่ตลอดเวลา พร้อมกับภาวนาและวิงวอนขอให้ท่านประสบกับความผาสุกและความรุ่งโรจน์

พร้อมกันนั้น ผู้นำศาสนาเผ่าตีญานี ได้มอบคัมภีร์อัลกุรอานหนึ่งเล่มและตัสบีห์พิเศษหนึ่งอันให้กับผู้นำสูงสุดแห่งอิหร่าน และได้เขียนข้อความที่แสดงความรักที่มีแด่ผู้นำสูงสุดอิหร่านติดบนกระดาษหน้าแรกของอัลกุรอานโดยเขียนว่า

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของเอกองค์อัลลอฮ์(ซบ) ขอความสันติพึงประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล)ผู้เป็นศาสดาที่ประเสริฐสุด ผู้ให้การอนุเคราะห์ (ชะฟาอัต)แด่ประชาชาติของท่านในวันกิยามะฮ์ และขอความสันติพึงประสบแด่วงศ์วานผู้บริสุทธิ์ของท่าน….. ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของท่าน และปรารถนาในความเมตตาจากพระองค์ ข้าพเจ้าขอมอบของขวัญชิ้นนี้ซึ่งเป็นคัมภีร์อัลกุรอานหนึ่งเล่ม ให้กับท่านผู้นำแห่งประชาชาติอิสลาม ท่านซัยยิด อาลี คาเมเนอี ขอพระองค์ทรงคุ้มครองท่านและให้ท่านพ้นภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง อีกทั้งให้ท่านเป็นผู้นำของเราในศาสนาอิสลามโดยเฉพาะในยุคที่อิสลามกำลังถูกมองว่าเป็นศาสนาที่แปลกและโดดเดียว ข้าพเจ้าขอวิงวอนจากพระองค์โปรดให้พวกเราทุกคนได้รับเตาฟิกในการเจริญรอยตามอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่ดีต่ออิสลามและมวลมุสลิมด้วยเถิด

ลูกหลานของท่าน มุบัลลิฆ(นักเผยแผ่) ตีญานี อัลเชค อบูบักร์ มัยกา ที่สอง

(บูร์กินาฟาโซ / เมือง รอฮิมะฮุลลอฮ์ /๑๒ เดือนรอบีอุลเอาวัล ๑๔๓๘ )

%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b4-%e0%b9%94

%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b4-%e0%b9%93

ตามธรรมเนียมปฏิบัติของเผ่าตีญานีย์ ทุกๆปีจะมีการจัดงานเมาลิด 17 วัน ซึ่งจะมีผู้นำศาสนา อุลามาอ์ นักวิชาการ และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากเข้าร่วม ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อบ้าน เช่น กาน่า ไนเจอร์ ไนจีเรีย มาลี ไอเวอร์รีโคสต์ และอีกหลายๆประเทศ

ตามคำกล่าวของผู้นำตีญานี ได้กล่าวว่า งานเมาลิดดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อ 95 ปีที่แล้วและมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบระเบียบที่สืบทอดกันมา โดยไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้น ด้วยบารอกัตของการจัดงานรำลึกท่านนบี ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ สามารถขยายเป็นเมืองใหญ่ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาค

%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b4-%e0%b9%91

%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b4-%e0%b9%92

ผู้นำคนปัจจุบันของตีญานี ในประเทศบุร์กินาฟาโซ ชื่อว่า เชค อบูบักร์ อัลษานีย์ มัยกา รู้จักในนาม อิมามมัยกา ที่สอง

ชาวตีญานีล้วนมีความรักแด่อะฮ์ลุลบัยต์(อ) และส่วนใหญ่นับถือมัศฮับมาลีกีย์

เฉพาะในประเทศบุร์กินาฟาโซ มีผู้ติดตาม เชค อบูบักร์ อัลษานีย์ มัยกา ประมาณ 6 ล้านกว่าคน และโดยรวมแล้วในแอฟริกตะวันตก มีผู้ติดตามเขามากถึง 10 ล้านคน

ที่มา iqna.ir / jamnews