รายงานภาพ “ขั้นตอนการเตรียมผ้าคลุมสุสานของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)”

356

เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ได้เผยแพร่ภาพผ้าคลุมสุสานท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ให้ทุกคนได้ประจักษ์ถึงความสวยงาม

สุสานของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)จะถูกคลุมด้วยผ้าสีเขียวสดที่ปักด้วยโองการอัลกุรอานและพระนามอันไพเราะของอัลลอฮ์(ซบ)และวจนะจากท่านรอซูลุลลอฮ์

ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ได้เผยแพร่ภาพผ้าคลุมสุสานท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ดังนี้

%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%91

%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%92

%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%93

%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%94

%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%95

%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%96

%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%97

%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%98

%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%98

%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%99