รายงานภาพ : มัสยิดชีอะฮฺในซิดนีย์ ออสเตรเลีย สร้างขึ้นในปี 1980

364

shia-news – มัสยิด อัซซะฮฺรออฺ (อ) เป็นหนึ่งในมัสยิดชีอะฮฺ ในซิดนีย์ ออสเตรเลียซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 1980

ในมัสยิดแห่งนี้นอกเหนือจากใช้เป็นสถานที่ในการนมาซแล้วยังใช้ในการสอนให้ความรู้และบรรยายเรื่องศาสนา และจัด กิจกรรมต่างๆทางศาสนาอีกด้วย

นี่คือส่วนหนึ่งของมุมภาพมัสยิด อัซซะฮฺรออฺ (อ) ในเมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย

%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%aa

%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%91

%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%92

%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%93