ผลงานศิลปะของสมุนซาอุดิอาระเบียในอาเลปโป

485

jamnews – ทิศตะวันออกของเมืองประวัติศาสตร์ได้ปลอดจากบรรดาผู้ก่อการร้ายแล้ว ตะวันออกของอาเลปโปที่บอบช้ำและสูญเสีย บัดนี้พวกเขาได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของถิ่นฐานแล้ว ความบาดเจ็บที่แสนทุกข์ทรมานได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลก

“เมืองอาเลปโป” หลังจากสี่ปีที่ถูกยึดครองและถูกรุกรานโดย “ทหารรับจ้างซาอุดิอาระเบีย” และ “ผู้ก่อการร้ายลัทธิวะฮาบีตักฟีรี” เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยการต่อสู้ของ “ของผู้พิทักษ์ฮะรัมและสนับสนุนการปฏิวัติอิสลาม” และ “กองทัพซีเรีย” สามารถให้ทิศตะวันออกของเมืองประวัติศาสตร์ได้ปลอดจากบรรดาผู้ก่อการร้ายแล้ว ตะวันออกของอาเลปโปที่บอบช้ำและสูญเสีย บัดนี้พวกเขาได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของถิ่นฐานแล้ว ความบาดเจ็บที่แสนทุกข์ทรมานได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลก

ภาพที่ด้านล่างนี้ เป็นกรอบของมุมหนึ่งในตะวันออกของอาเลปโปซึ่งบ่งชี้ถึงปริมาณของความเสียหายอย่างมากที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่อาจทดแทนได้ :

006-1-620x804

มัสยิดญาเมีอฺ อุมัยยะฮฺ ในอาเลปโป

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%92

มัสยิดญาเมีอฺ อุมัยยะฮฺ ในอาเลปโป

002-1-620x801

ห้องน้ำประวัติศาสตร์ “อัลนะฮาซียนฺ” ในอาเลปโป

007-620x798

ปราสาทประวัติศาสตร์ ในอาเลปโป

006-2-620x800

ตลาดประวัติศาสตร์ “สูก อัลฏะร็อบ” ในอาเลปโป

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%96

เมืองโบราณของเมือง ในอาเลปโป

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%97

ตลาดชะฮฺบา ในอาเลปโป