ประธานาธิบดีอิหร่าน ส่งสาส์นแสดงความยินดีต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเนื่องในวันประสูติของพระเยซู

389

presstv – ฮะซัน โรฮานี ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ผู้นำของชาวคาทอลิกและบรรดาสาวกของพระเยซูคริสต์ เนื่องในวันประสูติของพระเยซู หรือศาสดาอีซา (อ.) และปีใหม่

ตามรายงานของเว็บไซต์ประธานาธิบดี เนื้อความของสาส์นของท่านโรฮานีมีดังนี้ :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตายิ่ง ผู้ปรานีเสมอ

ฯพณฯ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ผู้นำของชาวคาทอลิกโลก

ข้าพเจ้าขอกล่าวแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้ง มายัง ฯพณฯ และบรรดาผู้ดำเนินตามแนวทางของศาสดาผู้แจ้งข่าวดีถึงสันติภาพและความยุติธรรมในทั่วทุกมุมโลก เนื่องในโอกาสวันครบรอบปีวันประสูติของท่านศาสดาอีซา (อ.) (พระเยซูคริสต์) และการเริ่มต้นปีใหม่ 2017

ข้าพเจ้าหวังว่าด้วยความปิติยินดีในวันประสูติของท่านศาสดาผู้มีเกียรตินี้ การปฏิสัมพันธ์ที่ดีและความมีเมตตาจะแผ่ขยายมากยิ่งขึ้นในระหว่างบรรดาผู้ปฏิบัติตามทั้งมวลของศาสนาทั้งหลายที่มาจากพระเจ้า และบรรดาผู้ชาญฉลาดที่ยึดมั่นในความเป็นสายกลาง ผู้ปรารถนาสิ่งดีงามและความยุติธรรม จะยึดถือเอาความอดทนอดกลั้นและการเจรจาเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ และขอให้ปี 2017 เป็นปีแห่งจิตวิญญาณ ปีแห่งขันติธรรมและความเจริญก้าวหน้า ปีแห่งเกียรติศักดิ์ศรีสำหรับมวลมนุษย์ ที่ประกอบไปด้วยสันติภาพและความยุติธรรมในโลก

พร้อมกับความหวังต่อปีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจำเริญและความปิติสุข ข้าพเจ้าวิงวอนขอจากพระเจ้า ผู้ทรงสูงส่ง โปรดประทานสุขภาพที่ดี แด่ ฯพณฯ และความสุขและความเจริญรุ่งเรืองแด่ทุกท่าน

ฮะซัน โรฮานี

ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

 

http://www.presstv.ir/DetailFa/2016/12/24/503284/Rouhani-congratulatory-message-to-the-Pope-and-follower-of-Jesus-Christ