รู้จัก “วีรชนแห่งกัรบะลาอฺ” ตอนที่ 7 “อัมร์ บิน ก็อรเศาะฮ์ กะอ์บีย์”

273

ใน วันอาชูรอ อัมร์ บิน ก็อรเศาะฮ์ เขาได้รับหน้าที่คุ้มกันอยู่เบื้องหน้าท่านอิมามฮุเซน (อ.) และธนูทุกดอกที่พุ่งตรงมายังทิศทางของท่านอิมาม (อ.)เขาจะเอาร่างของตนเองรับมันไว้ และเขาจะปัดป้องทุกดาบที่ฝ่ายศัตรูฟาดฟันมายังท่านอิมาม (อ.) และตราบที่เขายังมีชีวิตอยู่ เขาไม่ปล่อยให้อันตรายใดๆ ได้มาสัมผัสกับท่านอิมาม (อ.) ในช่วงเวลาที่เขาฟุบลงสู่พื้นดินนั้นเอง เขาได้กล่าวกับท่านอิมาม (อ.) ว่า “โอ้บุตรของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามสัญญาของตนเองอย่างสมบูรณ์แล้วหรือยัง”

ท่านอิมาม (อ.) ได้กล่าวตอบเขาด้วยประโยคคำพูดที่แสดงถึงการยกย่องชื่นชมว่า

«نعم، أنت امامی فی الجنة، فاقرأ رسول الله عنی السلام و اعلم انی فی الاثر»

“ใช่ แล้ว (เจ้าได้ปฏิบัติตามสัญญาของตนอย่างสมบูรณ์แล้ว และ) เจ้าจะได้อยู่เบื้องหน้าฉันในสวนสวรรค์ ดังนั้นโปรดนำสลามของฉันไปยังท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ด้วยเถิด และจงแจ้งแก่ท่านด้วยว่าฉันเองก็กำลังจะตามไป”