รายงานภาพ สัมมนาเอกภาพอุลามาอ์ชีอะห์-ซุนนีในอิหร่าน

605

อิคนอ – เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 13 ธันวาคม เนื่องในวาระวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดาและสัปดาห์เอกภาพได้มีการจัดงานสัมมนาเอกภาพระหว่างอุลามาอ์ชีอะห์-ซุนนีในจังหวัดซิสตานบลูเจสตาน อิหร่าน ซึ่งหนึ่งในผู้บรรยายในงานคือ เมาลาวี อับดุลฮามีด อิสมาอีลซาฮีย์ อิหม่ามนำนมาซวันศุกร์ประจำแคว้นซาฮิดาน อิหร่าน

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%93

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%92

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%94

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%91