นักการศาสนาอะห์ลิลซุนนะห์จากมาเลเซียและอเมริกาเยี่ยมสุสานท่านอิมามฮุเซ็น(อ)กัรบะลาอ์ อิรัก

404

คณะคาราวานชุดหนึ่งจากพี่น้องอะห์ลิลซุนนะห์ที่ประกอบด้วยนักการศาสนาชาวอเมริกันและมาเลเซียพร้อมกับนักข่าวชาวอังกฤษที่มาเยี่ยมชมเมืองที่ได้รับการปลดปล่อยจากอุ้งมือไอซิสในอิรัก ได้เข้ามาเยี่ยมสุสานของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ในเมืองกัรบะลาอ์ อิรัก

ในจำนวนนั้นมีเชค มุฮัมมัดอุมัร นักการศาสนาจากชาวอะห์ลิลซุนนะห์ สัญชาติอังกฤษ ได้เดินเข้าสู่ฮะรัมของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ท่ามกลางบรรดาผู้ซิยารัตนับพันกว่าคนจนตัวเขาได้ไปถึงสุสานของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ทางประตู บาบุลกิบลัต และก็ได้จูบเพื่อเป็นการตะบัรรุก

คณะดังกล่าวยังได้เข้าเยี่ยมสุสานของฮะบิบ บิน มะซอฮิร และสุสานของบรรดาชุฮาดาอ์กัรบะลาอ์อีกด้วย

นอกจากนั้นยังมีอิมามนำนมาซของชาวอะห์ลิลซุนนะห์ในเมืองลอสแอนเจลิส อังกฤษเข้าร่วมในคณะดังกล่าวด้วย

dpofigksd

d-lfogk

cldif

c-dlofkg

http://imamhussain.org/persian/news-51/18679/