เหตุการณ์และวันสำคัญในเดือนรอบีอุลเอาวัล

641

เดือนรอบีอุลเอาวัล เป็นเดือนที่สามของปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นเดือนที่มีความปลื้มปีติยินดีของมวลมุสลิมโดยเฉพาะบรรดาชีอะฮ์อิมามียะฮ์ เพราะมีเหตุการณ์และเรื่องราวที่สำคัญหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเดือนนี้โดยเฉพาะวันประสูติของท่านนบีมุฮัมมัด(ซล) และท่านอิมามญะอฺฟัร อัศศอดิก(อ)……

วันที่ 1 ของเดือน

วันเริ่มต้นแห่งฮิจเราะฮ์ศักราช

คืนลัยละตุลมะบีต

วันแห่งการเริ่มต้นการอพยพของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ)จากมักกะฮ์สู่นครมะดีนะฮ์

ลัยละตุลมะบีต คือค่ำคืนที่ท่านศาสดาพรางตัวจากศัตรูเดินทางจากเมืองมักกะฮ์ สู่ เมือง มะดีนะฮ์ โดยมีท่านอิมามอะลี(อ)อาสา มานอนบนเตียงแทนที่ท่านศาสดา(ศ)

ตามรายงานระบุ ว่า ค่ำคืนแรกเป็นคืนที่ทำการฝั่งศพของท่านศาสดา(ศ) โดยท่านอิมาม อะลี(อ)

เป็นวันที่เริ่มต้นในการบุกบ้านของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(ซ) ในริวายะฮ์ (คำรายงาน) ระบุว่า การบุกโจมตีบ้านของท่านหญิงเป็นเวลาสามครั้ง ครั้งแรก วันแรกของเดือนรอบีอุลเอาวัลเพื่อเอาการบัยอะฮ์ (สัตยาบัน) ครั้งที่สอง เจ็ดวันหลังจากพิธีฝังศพท่านศาสดา และครั้งที่สามเป็นวันที่ทำการเผาบ้านท่านหญิง… ทุบตี ท่านหญิง และเป็นวันชะฮีดของท่านมุฮ์ซิน ทารกที่อยู่ในครรภ์ของท่านหญิงฟาฏิมะห์

วันที่ท่านอิมามฮะซัน อัสการีย์(อ) ถูกลอบวางยาพิษ

วันที่ 4 ของเดือน

วันที่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ออกจากถ้ำซุร์ หลังจากที่ได้หลบซ่อนเป็นเวลาสามวัน

วันที่ 5 ของเดือน

วันชะฮาดัตของท่านหญิงสุกัยนะฮ์ บุตรสาวของท่านอิมามฮุเซน (อ)

วันที่ 8 ของเดือน

วันชะฮาดัตท่านอิมามฮะซัน อัสกะรีย์ (อ) ในปี ฮ.ศ 260 ด้วยวัย เพียง 29 ปี

วันเริ่มต้นแห่งการดำรงตำแหน่งอิมามัตของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) (หนังสือ กาฟี หน้า 503 )

วันที่ 9 ของเดือน

วันเสียชีวิตของ อุมัร บิน คอฏ็อบ คอลีฟะฮ์ท่านที่สอง

วันตายของ อัมร์ บิน ซะอด์

วันที่ 10 ของเดือน

วันอภิเษกสมรส ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ)กับท่านหญิงคอดียะฮ์(อ) (หนังสืออิกบาล อะมั้ล หน้า 599 )

วันวะฟาตของท่านนบีลูฏ (อ) ด้วยวัย 82 ปี.

วันวะฟาต ของท่าน อับดุลมุฏฏอลิบ ในปีที่แปด ของปีช้าง

mao

วันที่ 12 ของเดือน

วันที่ท่านนบีมุฮัมมัด(ซล) ได้ถึงเมืองมะดีนะห์

วันประสูติของท่านนบีมุฮัมมัด(ซล) ตามการรายงานของพี่น้องอะห์ลิลซุนนะห์

เริ่มต้นสัปดาห์เอกภาพ

วันตายของ มุอฺตะศิม บิลลาฮ์ มุฮัมมัด อับบาซีย์

วันที่ 14 ของเดือน

วันตายของยะซีด บิน มุอาวียะฮ์ ในปี ฮศ. ที่ 64

วันที่ 17 ของเดือน

วันประสูติของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ) ตามรายงานของชีอะฮ์ อิมามียะฮ์

วันประสูติของท่านอิมามญะอ์ฟัร อัศศอดิก(อ) ใน ปี ฮ.ศ 83

วันที่ 18 ของเดือน

วันที่อัลลอฮ์ (ซ.บ) ลงอะซาบ (ลงทัณฑ์) ชาวนัมรูด

วันที่ 19 ของเดือน

เกิดสงครามระหว่างท่านนบีดาวูด กับญาลูต

วันที่ 21 ของเดือน

วันที่อัลลอฮ์ (ซ.บ) ลงโทษชาวลูฏ

เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงกระหน่ำกลุ่มชนของนบี นุฮ์ (โนฮา)