20 หลักฐานจากตำราอะห์ลิลซุนนะห์ “พิสูจน์ความประเสริฐของอิมามอะลี(อ)” ในคืนลัยละตุลมะบีต

441

ขณะที่ท่านอะลีได้นอนบนที่นอนแทนท่านศาสดามุฮัมมัด ท่านญิบรออีลและมีกาอีล ได้ถูกส่งจากพระผู้เป็นเจ้า ลงมายังท่านอะลี โดยกล่าวว่า วิเศษเหลือเกิน วิเศษเหลือเกิน โอ้อะลี พระเจ้าทรงสร้างความภาคภูมิใจแก่มวลมลาอิกะฮฺทั้งหลาย ด้วยเกียรติยศของท่าน โอ้บุตรแห่งอะบูตอลิบ ท่านนั้นได้เสียสละชีวิตตนเพื่อปกป้องศาสนทูตแห่งพระองค์ ในเวลาเดียวกันนั้นเอง โองการอัลกุรอานก็ถูกประทานลงมาให้กับท่านอะลี ผ่านยังท่านศาสนทูตแห่งพระองค์ ก็คือ โองการนี้

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ

และในหมู่มนุษย์นั้น มีบางคนที่ขายชีวิตของเขา เพื่อแสวงหาความพอพระทัยของอัลลอฮ์

และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงปรานีแก่ปวงบ่าวทั้งหลาย

(บทอัลบะกอเราะฮ์ โองการที่ 207)

dpogi

20 หลักฐานจากตำราอะห์ลิลซุนนะห์ “พิสูจน์ความประเสริฐของอิมามอะลี(อ)” ในคืนลัยละตุลมะบีต

หลักฐานยืนยันจากอะฮ์ลิสซุนนะฮ์ เกี่ยวกับความประเสริฐของท่านอะลีในคืนลัยละตุลมะบีต

หลักฐานที่ 1 ยืนยันจาก อัลกุรตุบี เขากล่าวว่า

نزلت في علي رضي الله عنه حين تركه النبي صلى الله عليه و سلم على فراشه ليلة خرج إلى الغار

تفسير القرطبي ج 3 ص 23

โองการนี้ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับท่านอะลี ตอนท่านนบี(ศ)ทิ้งเขาให้นอนบนที่นอนของท่าน ในคืนที่ท่านได้ออกไปยังถ้ำ ( ดูตัฟสีรกุรตุบี เล่ม 3 : 23 )

หลักฐานที่ 2 ยืนยันจาก อัลฟัครุล รอซี เขากล่าวว่า

والرواية الثالثة : نزلت في علي بن أبي طالب بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة خروجه إلى الغار

تفسير الرازي ج 3 ص 222

รายงานที่ สาม กล่าวว่า โองการนี้ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับท่านอะลี เขาได้นอนบนที่นอนของท่านรอซูล(ศ)ในคืนที่ท่านได้ออกไปยังถ้ำ (ดูตัฟสีรอัลรอซี เล่ม 3 : 222)

หลักฐานที่ 3 ยืนยันจาก อิบนุอาดิล เขากล่าวว่า

وقيل : نزلت في عليِّ بن أبي طالبٍ – رضي اللَّهُ عنه – باتَ على فِراشِ رسُول اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – ليلةً خُروجهِ لى الغار

تفسير اللباب لابن عادل ج 2 ص 479

กล่าวว่า โองการนี้ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับท่านอะลี เขาได้นอนบนที่นอนของท่านรอซูล(ศ)ในคืนที่ท่านได้ออกไปยังถ้ำ (ดูตัฟสีรอัลลุบาบ เล่ม 2 : 479)

หลักฐานที่ 4 ยืนยันจาก นิซอมุดดีน อันนัยซาบูรี ได้กล่าวว่า

وقيل : نزلت في علي رضي الله عنه بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة خروجه إلى الغار . تفسير النيسابوري ج 2 ص 8

กล่าวว่า โองการนี้ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับท่านอะลี เขาได้นอนบนที่นอนของท่านรอซูล(ศ)ในคืนที่ท่านได้ออกไปยังถ้ำ (ดูตัฟสีรอันนัยซาบูรี เล่ม 3 : 8)

หลักฐานที่ 5 ยืนยันจาก อัลอะลูซี เขากล่าวว่า

الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل هو هذا الرأي لا أرى غيره فتفرقوا على ذلك ، فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي كرم الله تعالى وجهه نم على فراشي

تفسير الألوسي – (ج 7 / ص 65

ท่านญิบรีล อะลัยฮิสลามได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ) ท่านกล่าวว่า จงอย่านอนบนที่นอนของท่านในคืนนี้ ที่ๆท่านเคยนอนเป็นประจำ พอค่ำลง พวกเขา(มุชริก)ได้รวมกันอยู่ตรงประตูบ้านท่าน(ศ) พวกเขาเฝ้ารอดูว่า ท่าน(ศ)จะเข้านอนเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะบุกเข้าหาท่านทันที เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้เห็นสถานที่ของพวกเขาแล้ว ท่านได้กล่าวกับท่านอะลี บินอบีตอลิบว่า ท่านจงนอนบนที่นอนของฉันที

(ดูตัฟสีร อัลอะลูซี เล่ม 7 : 65)

ตำราซีเราะตุน-นบี (ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัด ศ.)

มีตำราซีเราะฮ์นบีมากมายได้บันทึกเหตุการณ์คืนที่ท่านนบี(ศ)ฮิจเราะฮ์ออกจากมักกะฮ์ไปมะดีนะฮ์และให้ท่านอะลีนอนบนที่นอนแทนตัวท่าน ดังนี้

หลักฐานที่ 6 ยืนยันจาก เจ้าของหนังสือเราฎุลอันฟิ กล่าวว่า

مِمّا يُقَالُ عَنْ لَيْلَةِ الْهِجْرَةِ

فَأَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلَامُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا تَبِتْ هَذِهِ اللّيْلَةَ عَلَى فِرَاشِك الّذِي كُنْت تَبِيتُ عَلَيْهِ . قَالَ فَلَمّا كَانَتْ عَتَمَةٌ مِنْ اللّيْلِ اجْتَمَعُوا عَلَى بَابِهِ يَرْصُدُونَهُ مَتَى يَنَامُ فَيَثِبُونَ عَلَيْهِ فَلَمّا رَأَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَانَهُمْ قَالَ لِعَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ” نَمْ عَلَى فِرَاشِي

الروض الأنف – (ج 2 / ص 308

สิ่งที่กล่าวเกี่ยวกับคืนแห่งการฮิจเราะฮ์ ท่านญิบรีล อะลัยฮิสลามได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ) ท่านกล่าวว่า จงอย่านอนบนที่นอนของท่านในคืนนี้ ที่ๆท่านเคยนอนเป็นประจำ พอค่ำลง พวกเขา(มุชริก)ได้รวมกันอยู่ตรงประตูบ้านท่าน(ศ) พวกเขาเฝ้ารอดูว่า ท่าน(ศ)จะเข้านอนเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะบุกเข้าหาท่านทันที เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้เห็นสถานที่ของพวกเขาแล้ว ท่านได้กล่าวกับท่านอะลี บินอบีตอลิบว่า ท่านจงนอนบนที่นอนของฉันที

(ดูอัลเราฎุลอันฟิ เล่ม 2 : 308)

หลักฐานที่ 7 ยืนยันจาก – อิบนุฮิชาม กล่าวว่า

[ خُرُوجُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْتِخْلَافُهُ عَلِيّا عَلَى فِرَاشِهِ ]

فَأَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلَامُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا تَبِتْ هَذِهِ اللّيْلَةَ عَلَى فِرَاشِك الّذِي كُنْت تَبِيتُ عَلَيْهِ . قَالَ فَلَمّا كَانَتْ عَتَمَةٌ مِنْ اللّيْلِ اجْتَمَعُوا عَلَى بَابِهِ يَرْصُدُونَهُ مَتَى يَنَامُ فَيَثِبُونَ عَلَيْهِ فَلَمّا رَأَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَانَهُمْ قَالَ لِعَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ نَمْ عَلَى فِرَاشِي

سيرة ابن هشام – (ج 1 / ص 482

ท่านนบี(ศ)ออกเดินทาง และให้ท่านอะลีนอนบนที่นอนอของท่าน : ท่านญิบรีล อะลัยฮิสลามได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ) ท่านกล่าวว่า จงอย่านอนบนที่นอนของท่านในคืนนี้ ที่ๆท่านเคยนอนเป็นประจำ พอค่ำลง พวกเขา(มุชริก)ได้รวมกันอยู่ตรงประตูบ้านท่าน(ศ) พวกเขาเฝ้ารอดูว่า ท่าน(ศ)จะเข้านอนเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะบุกเข้าหาท่านทันที เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้เห็นสถานที่ของพวกเขาแล้ว ท่านได้กล่าวกับท่านอะลี บินอบีตอลิบว่า ท่านจงนอนบนที่นอนของฉันที

(ดูซีเราะฮ์ อิบนิฮิชาม เล่ม 1 : 482)

หลักฐานที่ 8 ยืนยันจาก เจ้าของหนังสืออุยูนุลอะษัรกล่าวว่า

فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه قال فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلى بن أبى طالب نم على فراشي

عيون الأثر – (ج 1 / ص 235

ท่านญิบรีล อะลัยฮิสลามได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ) ท่านกล่าวว่า จงอย่านอนบนที่นอนของท่านในคืนนี้ ที่ๆท่านเคยนอนเป็นประจำ พอค่ำลง พวกเขา(มุชริก)ได้รวมกันอยู่ตรงประตูบ้านท่าน(ศ) พวกเขาเฝ้ารอดูว่า ท่าน(ศ)จะเข้านอนเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะบุกเข้าหาท่านทันที เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้เห็นสถานที่ของพวกเขาแล้ว ท่านได้กล่าวกับท่านอะลี บินอบีตอลิบว่า ท่านจงนอนบนที่นอนของฉันที

(ดูอุยูนุลอะษัร เล่ม 1 : 235)

หลักฐานที่ 9 ยืนยันจาก อิบนุกะษีร กล่าวว่า

فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له

فأتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه

قال: فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلى بن أبى طالب: نم على فراشي

السيرة النبوية لابن كثير – (ج 2 / ص 229

ท่านญิบรีล อะลัยฮิสลามได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ) ท่านกล่าวว่า จงอย่านอนบนที่นอนของท่านในคืนนี้ ที่ๆท่านเคยนอนเป็นประจำ พอค่ำลง พวกเขา(มุชริก)ได้รวมกันอยู่ตรงประตูบ้านท่าน(ศ) พวกเขาเฝ้ารอดูว่า ท่าน(ศ)จะเข้านอนเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะบุกเข้าหาท่านทันที เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้เห็นสถานที่ของพวกเขาแล้ว ท่านได้กล่าวกับท่านอะลี บินอบีตอลิบว่า ท่านจงนอนบนที่นอนของฉันที

(ดูซีเราะตุน นะบะวียะฮ์ เล่ม 2 : 229)

หลักฐานที่10 ยืนยันจาก มุฮัมมัด บินยูสุฟ อัส ซอลิฮี อัชชามี กล่าวว่า

فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، وأخبره بمكر القوم وإذن الله تعالى له بالخروج

فلما كانت العتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب نم على فراشي

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد – (ج 3 / ص 232

المؤلف : محمد بن يوسف الصالحي الشامي

ท่านญิบรีล อะลัยฮิสลามได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ) ท่านกล่าวว่า จงอย่านอนบนที่นอนของท่านในคืนนี้ ที่ๆท่านเคยนอนเป็นประจำ พอค่ำลง พวกเขา(มุชริก)ได้รวมกันอยู่ตรงประตูบ้านท่าน(ศ) พวกเขาเฝ้ารอดูว่า ท่าน(ศ)จะเข้านอนเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะบุกเข้าหาท่านทันที เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้เห็นสถานที่ของพวกเขาแล้ว ท่านได้กล่าวกับท่านอะลี บินอบีตอลิบว่า ท่านจงนอนบนที่นอนของฉันที

(ดูสุบุลุลฮุดา วัลรอชาด เล่ม 3 : 232)

fpogi

หลักฐานที่11 ยืนยันจาก อบู เราะบี๊อฺ อัลอันดุลิซี กล่าวว่า

فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له

فأتي جبريل رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه

فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} مكانهم قال لعلي بن أبي طالب نم على فراشي

الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء – (ج 1 / ص 259

المؤلف أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي

ท่านญิบรีล อะลัยฮิสลามได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ) ท่านกล่าวว่า จงอย่านอนบนที่นอนของท่านในคืนนี้ ที่ๆท่านเคยนอนเป็นประจำ พอค่ำลง พวกเขา(มุชริก)ได้รวมกันอยู่ตรงประตูบ้านท่าน(ศ) พวกเขาเฝ้ารอดูว่า ท่าน(ศ)จะเข้านอนเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะบุกเข้าหาท่านทันที เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้เห็นสถานที่ของพวกเขาแล้ว ท่านได้กล่าวกับท่านอะลี บินอบีตอลิบว่า ท่านจงนอนบนที่นอนของฉันที

(ดูอัลอิกติฟาอ์ บิมาตะดอมมะนะฮู มินมะฆอซี รอซูลิลละฮ์ วะษะลาษะฮ์คุละฟาอ์ เล่ม 1 : 259 )

หลักฐานที่12 ยืนยันจาก อิบนุล อะษีร กล่าวว่า

فأتى جبرائيل النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تبت الليلة على فراشك. فلما كان العتمة اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه، فلما رآهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي

الكامل في التاريخ – (ج 1 / ص 276 المؤلف : ابن الأثير

ท่านญิบรีล อะลัยฮิสลามได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ) ท่านกล่าวว่า จงอย่านอนบนที่นอนของท่านในคืนนี้ ที่ๆท่านเคยนอนเป็นประจำ พอค่ำลง พวกเขา(มุชริก)ได้รวมกันอยู่ตรงประตูบ้านท่าน(ศ) พวกเขาเฝ้ารอดูว่า ท่าน(ศ)จะเข้านอนเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะบุกเข้าหาท่านทันที เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้เห็นสถานที่ของพวกเขาแล้ว ท่านได้กล่าวกับท่านอะลี บินอบีตอลิบว่า ท่านจงนอนบนที่นอนของฉันที

(ดูอัลกามิล ฟิต ตารีค เล่ม 1 : 276)

หลักฐานที่13 ยืนยันจาก อิบนุลเญาซี กล่าวว่า

فتفرق القوم على ذلك وهم مجتمعون له، فأتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبِتْ هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فلمَا كانت العَتْمة، اجتمعوا على بابه ثم ترصَدوه متى ينام فيثبون عليه: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم، قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه،نمْ على فراشي

المنتظم – (ج 1 / ص 276 المؤلف : ابن الجوزي

ท่านญิบรีล อะลัยฮิสลามได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ) ท่านกล่าวว่า จงอย่านอนบนที่นอนของท่านในคืนนี้ ที่ๆท่านเคยนอนเป็นประจำ พอค่ำลง พวกเขา(มุชริก)ได้รวมกันอยู่ตรงประตูบ้านท่าน(ศ) พวกเขาเฝ้ารอดูว่า ท่าน(ศ)จะเข้านอนเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะบุกเข้าหาท่านทันที เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้เห็นสถานที่ของพวกเขาแล้ว ท่านได้กล่าวกับท่านอะลี บินอบีตอลิบว่า ท่านจงนอนบนที่นอนของฉันที

(ดูอัลมุนตะซิม เล่ม 1 : 276)

หลักฐานที่14 ยืนยันจาก อิบนุ ญะรีร อัฏฏ็อบรี กล่าวว่า

فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له، فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه ! قال : فلما كان العتمة من الليل، اجتمعوا على بابه فترصدوه متى ينام ، فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم، قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي

تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري) – (ج 1 / ص 420

ท่านญิบรีล อะลัยฮิสลามได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ) ท่านกล่าวว่า จงอย่านอนบนที่นอนของท่านในคืนนี้ ที่ๆท่านเคยนอนเป็นประจำ พอค่ำลง พวกเขา(มุชริก)ได้รวมกันอยู่ตรงประตูบ้านท่าน(ศ) พวกเขาเฝ้ารอดูว่า ท่าน(ศ)จะเข้านอนเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะบุกเข้าหาท่านทันที เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้เห็นสถานที่ของพวกเขาแล้ว ท่านได้กล่าวกับท่านอะลี บินอบีตอลิบว่า ท่านจงนอนบนที่นอนของฉันที

(ดูตารีคฏ็อบรี เล่ม 1: 420)

หลักฐานที่15 ยืนยันจาก อิบนุลมุเฏาะฮัร กล่าวว่า

فتفرقوا على هذا وجمعوا من فتيان قريش أربعين شابا وأعطوهم السيوف وأمروهم أن يغتالوا النبي صلعم ويقتلوه، ذكر ليلة الدار قالوا فأتوا داره وأحاطوا به يرصدونه حتى ينام فيبيتون به وأتاه الخبر من السماء فثبت حتى أمسى ثم اضطجع على فراشه وتجلل ريطة له خضراء والرصد يرون ما صنعه ويترقبون نومه فدعا عليا وقال نم على فراشي

البدء والتاريخ – (ج 1 / ص 236

المؤلف : ابن المطهر

ท่านญิบรีล อะลัยฮิสลามได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ) ท่านกล่าวว่า จงอย่านอนบนที่นอนของท่านในคืนนี้ ที่ๆท่านเคยนอนเป็นประจำ พอค่ำลง พวกเขา(มุชริก)ได้รวมกันอยู่ตรงประตูบ้านท่าน(ศ) พวกเขาเฝ้ารอดูว่า ท่าน(ศ)จะเข้านอนเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะบุกเข้าหาท่านทันที เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้เห็นสถานที่ของพวกเขาแล้ว ท่านได้กล่าวกับท่านอะลี บินอบีตอลิบว่า ท่านจงนอนบนที่นอนของฉันที (ดูอัลบัดอุ วัลตารีค เล่ม 1 : 236)

ert

หลักฐาน16 ยืนยันจาก อัชชิบลี กล่าวว่า

فأتى جبريل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال لا تبيت الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه قال فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبوا عليه فلما رأى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مكانهم قال لعلي بن أبي طالب نم على فراشي

آكام المرجان فى احكام الجان للشبلي – (ج 1 / ص 267

ท่านญิบรีล อะลัยฮิสลามได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ) ท่านกล่าวว่า จงอย่านอนบนที่นอนของท่านในคืนนี้ ที่ๆท่านเคยนอนเป็นประจำ พอค่ำลง พวกเขา(มุชริก)ได้รวมกันอยู่ตรงประตูบ้านท่าน(ศ) พวกเขาเฝ้ารอดูว่า ท่าน(ศ)จะเข้านอนเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะบุกเข้าหาท่านทันที เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้เห็นสถานที่ของพวกเขาแล้ว ท่านได้กล่าวกับท่านอะลี บินอบีตอลิบว่า ท่านจงนอนบนที่นอนของฉันที

(ดูอากามุลมัรญาน ฟีอะห์กามิลญาน เล่ม 1 : 267)

หลักฐานที่17 ยืนยันจาก ชัมซุดดีน อบุลบะร่อกาต อัชชาฟิอี กล่าวว่า

فأتى جبرئيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبيت الليلة على فراشك الذي تبيت عليه. فلما كان العتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه فلما رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي: نم على فراشي

جواهر المطالب في مناقب الإمام علي (ع) – (ج 1 / ص 240

المؤلف : شمس الدين ابي البركات محمد بن احمد الدمشقي الباعوني الشافعي

ท่านญิบรีล อะลัยฮิสลามได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ) ท่านกล่าวว่า จงอย่านอนบนที่นอนของท่านในคืนนี้ ที่ๆท่านเคยนอนเป็นประจำ พอค่ำลง พวกเขา(มุชริก)ได้รวมกันอยู่ตรงประตูบ้านท่าน(ศ) พวกเขาเฝ้ารอดูว่า ท่าน(ศ)จะเข้านอนเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะบุกเข้าหาท่านทันที เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้เห็นสถานที่ของพวกเขาแล้ว ท่านได้กล่าวกับท่านอะลี บินอบีตอลิบว่า ท่านจงนอนบนที่นอนของฉันที

(ดูญะวาฮิรุลมะตอลิบ เล่ม 1 : 240)

หลักฐานที่18 ยืนยันจาก อบูนุอัยมฺ อัศบะฮานี กล่าวว่า

فأتاه جبريل فقال : لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه فلما كان عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه (3) حتى ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي : نم على فراشي

دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني – (ج 1 / ص 175

ท่านญิบรีล อะลัยฮิสลามได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ) ท่านกล่าวว่า จงอย่านอนบนที่นอนของท่านในคืนนี้ ที่ๆท่านเคยนอนเป็นประจำ พอค่ำลง พวกเขา(มุชริก)ได้รวมกันอยู่ตรงประตูบ้านท่าน(ศ) พวกเขาเฝ้ารอดูว่า ท่าน(ศ)จะเข้านอนเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะบุกเข้าหาท่านทันที เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้เห็นสถานที่ของพวกเขาแล้ว ท่านได้กล่าวกับท่านอะลี บินอบีตอลิบว่า ท่านจงนอนบนที่นอนของฉันที

(ดูดะลาอิลุน นุบูวะฮ์ เล่ม 1 : 175)

หลักฐานที่19 ยืนยันจาก อัลอิศอมี กล่าวว่า

فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتماعهم ومكانهم قال لعلي: نم على فراشي

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي – (ج 1 / ص 145

เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้เห็นสถานที่ของพวกเขาแล้ว ท่านได้กล่าวกับท่านอะลี บินอบีตอลิบว่า ท่านจงนอนบนที่นอนของฉันที

(ดูซัมตุน นุญูมิล อะวาลี เล่ม 1 : 145)

หลักฐานที่20 ยืนยันจาก มุฮิบบุต ต็อบรี กล่าวว่า

فأتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه قال فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي نم على فراشي

الرياض النضرة في مناقب العشرة – (ج 1 / ص 272

ท่านญิบรีล อะลัยฮิสลามได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ) ท่านกล่าวว่า จงอย่านอนบนที่นอนของท่านในคืนนี้ ที่ๆท่านเคยนอนเป็นประจำ พอค่ำลง พวกเขา(มุชริก)ได้รวมกันอยู่ตรงประตูบ้านท่าน(ศ) พวกเขาเฝ้ารอดูว่า ท่าน(ศ)จะเข้านอนเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะบุกเข้าหาท่านทันที เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ได้เห็นสถานที่ของพวกเขาแล้ว ท่านได้กล่าวกับท่านอะลี บินอบีตอลิบว่า ท่านจงนอนบนที่นอนของฉันที

(ดูดะลาอิลุน นุบูวะฮ์ เล่ม 1 : 272)

แปลและเรียบเรียงโดย อิบนุมุฮัมมัด

ขอบคุณเว็บไซด์ alhassanain.org