คาราวานพี่น้องอะห์ลิลซุนนะห์เยี่ยมรำลึกฮะรัมอิมามริฎอ(อ) อิหร่าน

402

ในช่วงวันแห่งการรำลึกคล้ายวันวะฟาตของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ) วันชะฮาดัตท่านอิมามฮะซัน อัลมุจญตะบา(อ)หลานชายสุดที่รักของท่านศาสดา (28 ซอฟัร) และท่านอิมามริฎอ(อ) (วันสุดท้ายของเดือนซอฟัร) ขบวนคาราวานของพี่น้องอะห์ลิลซุนนะห์ในอิหร่านที่เดินทางมาจากหลายๆจังหวัด ได้ทยอยเข้าสู่เมืองมัชฮัด เพื่อเยี่ยมรำลึก (ซิยารัต) ฮะรัมท่านอิมามริฎอ(อ) อิมามท่านที่แปดในสายธารแห่งอะห์ลุลบัยต์(อ) ณ เมือง มัชฮัด อิหร่าน โดยขบวนคาราวานดังกล่าวได้พบปะกับฮุจญตุลอิสลาม รออีซีย์ ผู้บริหารฮะรัมท่านอิมามริฎอ(อ) ด้วย

867047

867048

867049

867050

867051

867053

867052