“ส่งเสริมวัฒนธรรมฮุซัยนี” ด้วยการแจกดอกกุหลาบในมลรัฐเคนทักกีสหรัฐอเมริกา (รายงานภาพ)

282

อาสาสมัครขององค์กรชีอะห์ “ฮุเซ็นคือใคร?” สาขาเมือง “Louisville ใน” “มลรัฐเคนทักกี” อเมริกา ได้รวมพลปรากฏตัวตามท้องถนนในเมืองช่วงวันอัรบะอีนฮุซัยนีรำลึก โดยมีการแจกดอกกุหลาบ น้ำดื่ม และแผ่นโปสเตอร์แนะนำชีวประวัติของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)หัวหน้าของชายหนุ่มในสรวงสวรรค์และหลานชายสุดที่รักของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ)

อนึ่งสื่อตะวันตกปิดข่าวการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่สุดของมวลมหาชนในวันอัรบะอีนฮุซัยนี ด้วยกับเหตุผลอันนี้พี่น้องชีอะห์ทั่วทุกมุมโลกจึงได้ดำเนินการแนะนำขบวนการของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ในทุกรูปแบบอย่างสันติวิธีเพื่อให้ประชาคมโลกได้ประจักษ์เห็นข้อเท็จจริงในเรื่องราวและวีรกรรมของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ที่ได้สำแดง ณ แผ่นดินกัรบะลาอ์ เมื่อ ปี ฮ.ศ 61

188406

188407

188418

188421

188422

188424

188400

188403

188404

188402

188405

188409

188412

188413

188414

188420