รายงานภาพ “แผ่นหินที่รองศีรษะของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)”

327

รายงานภาพ “แผ่นหินที่รองศีรษะของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)”

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99