ชีอะห์และชาวอิหร่านต้องการให้ “กัรบาลาอ์” มาแทนที่ “มักกะห์” จริงหรือ??

482

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีข้อเขียนได้แพร่สะพัดในหมู่ชาวอาหรับบางส่วน อ้างว่า ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน “อายะตุลเลาะห์ อะลี คอเมเนอี” ได้ออกฟัตวา (คำวินิจฉัยทางศาสนา) ขอให้ชาวอิหร่านไปประกอบพิธีฮัจย์ในเมืองกัรบาลาอ์แทนการไปเมืองมักกะห์ อนึ่งเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านได้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนี้อย่างรวดเร็ว

นอกเหนือจากการปฏิเสธของอิหร่านต่อคำฟัตวาดังกล่าว นักการศาสนาและนักวิชาการของชีอะห์ได้ออกมายืนยันหนักแน่นว่า การทำฮัจย์นั้นไม่สามารถไปทำที่อื่นใดได้ ยกเว้นแต่ที่เมืองมักกะห์เท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริง การไปประกอบพิธีฮัจย์เป็นสิ่งวายิบ (Wajib หมายถึง จำเป็นต้องกระทำ) ขณะที่การไปเยี่ยมเยือนสถานฝังศพของฮุสเซนนั้นเป็นเพียงข้อแนะนำให้ควรกระทำ (Mostahab)

ในความเป็นจริง ฮัจย์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในศาสนาอิสลาม ถ้าใครไม่ปฏิบัติ (โดยที่เขามีสุขภาพดีพอและมีความสามารถทางการเงิน) เขาจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นมุสลิมในวันฟื้นคืนชีพ ในทำนองเดียวกันนี้ “เชค อัลโฮร์ อัลอามิลี” (Sheikh Al-Hurr al-Aamili) นักการศาสนาคนสำคัญของมุสลิมชีอะห์สาขาสิบสองอีหม่าม (Twelver Shiite) (มีอายุช่วง 1624-1693) กล่าวว่า การไปเยือนสุสานอีหม่ามของชีอะห์นั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างที่จะละทิ้งการประกอบพิธีฮัจย์ได้ นอกจากนี้ “อิหม่ามมูฮัมหมัด บาเกร์” อิหม่ามลำดับที่ 5 ของชีอะห์ก็ได้กล่าวไว้ว่า “หากผู้ใดมีความสามารถที่จะไปทำฮัจย์ แต่เขาเกิดเจ็บป่วยหรือมีโรค เขาจะส่งคนอื่นเป็นตัวแทนตนเองไปทำฮัจย์ และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย”

อ้างอิงจาก …..

http://www.publicpostonline.net/11706