ภาพบรรยากาศฮะรัมอิมามฮุเซ็น(อ) ในห้วงเวลาอัรบะอีนฮุซัยนี

381

presstv – ในห้วงเวลานี้กัรบะลาอ์เต็มไปด้วยคลื่นมหาชนนับล้านคนที่ได้เดินเท้าวันอัรบะอีนฮุซัยนี

ตามรายงานล่าสุด ยอดจำนวนผู้เยี่ยมรำลึกชาวต่างชาติเข้ามาถึงกัรบะลาอ์แล้ว 2 ล้านคน ในจำนวนนั้นมีคลื่นมหาชน 20 ล้านคนที่ได้มาถึงกัรบะลาอ์แล้ว

นี่คือภาพบรรยากาศภายในฮะรัมของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

005746f6-1bd0-4eea-a416-f5f039eead73

fbdbe299-ffeb-4396-a0a9-9c89a3620db2

1b204d15-e802-4eca-b296-36b9b3291581

5e9cf22e-2487-4ab2-b870-2e400c86e222

cb76e205-775d-45a1-ad65-318e552697c4

03a61d99-c261-492e-96ca-3970a64a9ea7

135e2a32-d60a-46ef-89a0-dbca2a78abf6