ชาวบัศเราะฮ์คนแรกที่ขานรับการเชิญชวนท่านอิมามฮูเซ็น (อ) ที่เมืองมักกะห์

114

ชาวบัศรอฮ์คนแรกที่ขานรับการเชิญชวนท่านอิมามฮูเซ็น(อ)ที่เมืองมักกะห์ คือ ฮัจญาจ บิน บัดร์ ตะมีมีย์ ซะอฺดีย์  ซึ่งเป็นชาวบัศรอฮ์ เผ่า บะนีย์ ซะอด์ บิน ตะมีม

หลังจากที่ท่านอิมามได้ส่งจดหมายยังชาวเมืองบัศรอฮ์  ยะซีด บิน มัสอูด นะห์ชาลีย์ ได้ตอบรับจดหมายดังกล่าว่า จะให้การสนับสนุนปกป้องและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างอิมาม จึงได้เขียนจดหมายตอบรับยังท่านอิมาม(อ) โดยมี  ฮัจญาจ บิน บัดร์ ตะมีมีย์ เป็นผู้ถือจดหมายดังกล่าวมามอบให้กับท่านอิมาม(อ) ที่เมืองมักกะห์ และแล้วก็ได้ให้คำสัตยาบันแก่ท่านอิมามพร้อมกับร่วมเดินทางกับท่านอิมามยังแผ่นดินกัรบาลาจนได้รับชะฮีด